პროდუქციის დაბრუნების პირობები
  • Online შეძენილი ერთი პროდუქტის მინიმალური ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ  30 ლარს
  • Online შეძენილი პროდუქტის  დაბრუნება შესაძლებელია შეკვეთის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში, ქვითრის წარმოდგენის საფუძველზე
  • გაცვლა/დაბრუნება  შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტს აქვს შენარჩუნებული სარეალიზაციო იერსახე
  • შეძენილი პროდუქციის გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ
  • პროდუქტი უნდა იყოს წარმოდგენილი პირვანდელი შეფუთვით.
  • პროდუქტის გადაცვლა შესაძლებელია საიტზე არსებულ ნებისმიერ სხვა მოდელზე

პროდუქციის ღირებულება ანაზღაურდება არაუმეტეს 5 სამუშაო დღეში.